De coaches van Videm Academie werken met beeld en geluid. Beeldcoaching (voorheen Video Interactie Begeleiding) is een krachtige manier van coachen omdat de coachee zijn of haar eigen handelen daadwerkelijk terugziet in de beelden. Desnoods seconde na seconde.

Beeldcoaching kan op veel terreinen worden toegepast.  In het onderwijs is het al gemeengoed, maar beeldcoaching past ook bij catechese, instructie aan teams in bedrijfsleven en bij de overheid, zorginstellingen etc.

Visie van Videm

De benadering van Videm Academie is er één van het benadrukken van de sterkten en het werken aan de verbeterpunten. De leervraag van de coachee is hierin leidend. Wat wil je leren?

In de begeleiding staat veiligheid centraal. De beelden worden alleen gezien door coachee en coach, tenzij de coachee toestemming geeft tot het delen van de beelden met bijvoorbeeld een intervisiegroep.