Herman van Beek is in 2003 begonnen als Video Interactie Begeleider (VIB-er) binnen de scholen. In 2005 is hij begonnen met VIB en het begeleiden van intervisiegroepen. Vanaf 2007 is hij opleider VIB-S vanuit het Meester Opleiders Collectief. Herman is gecertificeerd begeleider, intervisor en didactisch coach VIB vanuit het Opleiders Collectief.  Verder is hij beschikbaar als interimdocent Nederlands en/of Godsdienst.
    Koos Oosterwijk is in 1995 docentbegeleider geworden binnen het voortgezet onderwijs. Vanaf 2003 is hij mensen gaan begeleiden met de camera en in 2009 behaalde hij het certificaat SVIB. In 2010 is Koos begonnen met coachen in het basisonderwijs.  In het cursusjaar 2010/2011 behaalde hij het certificaat didactisch coachen bij V&F Frans Faber en Lia Voerman. Naast videocoach is Koos leraar wis- en natuurkunde en elektrotechniek binnen het VMBO.

Alle beeldcoaches zijn gecertificeerd door het Beeldcoaching Opleiders Collectief.