Individueel

Beeldcoaching bestaat uit een aantal vooraf vastgestelde onderdelen.

Vaste onderdelen zijn: Een intake gesprek met de coachee. De leervraag van de coachee loopt als een rode draad door de begeleiding en feedbackgesprekken heen; Het opnemen van lessen door de videocamera: de nagesprekken richten zich op de interactie, de organisatie (klassenmanagement) en de overdracht (didactiek) tussen leraar en leerling; De feedback wordt gegeven op inhoud, persoonlijke kwaliteiten, leerstand en strategie en doelen. Deze feedback wordt zo specifiek mogelijk gegeven; Een evaluatiegesprek om de leeropbrengsten van het begeleidingstraject te evalueren.

Videm Academie kent vier vormen van intensiteit:

 • Beeldcoaching - Quick
  Het traject van drie beeldopnamen van lessen ten aanzien van communicatie in de rol van gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter in de werksituatie van de leraar. Deze beeldcoaching richt zich vooral op een soort doorsmeerbeurt binnen het onderwijs of om de criteria vanuit de functiemix te laten zien.
 • Beeldcoaching - Light
  Het traject van vier beeldopnamen van lessen ten aanzien van communicatie in de rol van gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter in de werksituatie van de leraar. De praktijk leert dat de vierde opname een duidelijke meerwaarde heeft in het vasthouden van de net geleerde vaardigheden.
 • Beeldcoaching-Medium
  Een videotraject-Medium bestaat uit vijf video-opnamen van lessituaties wat betreft de basiscommunicatie van de docent. Deze coaching richt zich op de begeleiding van beginnende leraren die de lerarenopleiding hebben afgerond;
 • Beeldcoaching-Intensive
  Een videotraject-Intensive bestaat uit zeven video-opnamen van situaties wat betreft de communicatie van de leraar. Er is een tussenevaluatie na vier opnamen om af te stemmen met de opdrachtgever. Deze beeldcoaching is bijzonder geschikt voor studenten van de lerarenopleiding om de oefenen voor de onderwijsbevoegdheid, of voor zij-instromers en duale studenten.

Download urenspecificatie beeldcoaching (pdf)

In groepsverband

Videm Academie organiseert intervisiegroepen om begeleid beelden met elkaar te delen. De groepschemie is hierbij essentieel voor het samen leren. De drie intervisors van Videm Academie die getraind zijn in het (leren) geven van (positieve) feedback naar elkaar om de ander te laten groeien en ontwikkelen in zijn sterke kanten en om de schade van de zwakke kanten zoveel als mogelijk te beperken.

Naast deze vormen is er uiteraard ook maatwerk mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden!