Videm Academie leidt personen op tot gecertificeerde beeldcoaches. De opleiding is tweejarig.

De groepen van 4 òf 5 personen worden meestal in company gegeven. Zelfstandig opleider is Herman van Beek die opleider is vanuit het Collectief Beeldcoaching sinds 2008 (opleiders.beeldcoaching.com).

Binnen de opleiding wordt vanaf het begin sterk aandacht besteed in het trainen van minutieus kijken naar de beelden of met andere woorden: ‘klein kijken’ vanuit de microanalyse. De personen die in beeld komen, worden begeleid vanuit een positieve attitude. De mensen die opgeleid worden, filmen niet alleen lessituaties waarbij de leraar en leerling in beeld komen. De feedbackgesprekken met de videocoach in opleiding worden ook opgenomen en zijn onderdeel van de training. Het gaat om de ontmoeting met de ander, de dialoog aangaan. Goede coachingsvaardigheden met adequate videobeelden zijn van belang. We noemen een evenwichtige beurtverdeling, het activeren van de ander, diepgang in het gesprek creëren door middel van open vragen te stellen over wat te zien is in de beelden. Belangrijker dan deze vaardigheden is de terughoudende attitude waarmee wordt gecoacht met de camera of waarbij de videocoach actief luistert en ruimte geeft aan de ander.

Aan het einde van de opleiding wordt specifiek ingezoomd op de kracht en kwaliteit van de videocoach en van de personen die door deze video-specialist worden begeleidt. De zoektocht gaat naar de drive en wat de persoon in kwestie beweegt, waar hij of zij gevoelig voor is, wat de uitdaging is. De blinde vlek die door middel van videobeelden mogelijk aan het licht wordt gebracht om te zien wat de effecten zijn die zijn of haar gedrag onbewust beïnvloeden.

Nacholing of deskundigheidsbevordering

Het zien van het aangezicht van de andere mens en het aangezicht van jezelf in het licht van de beelden, verdient om structureel scherp te blijven. Covey heeft het over scherp houden van de zaag als timmerman. Dat geldt in bijzondere mate ook voor de kunde van het beeldcoachen om scherp te blijven kijken. Ieder jaar is er de mogelijkheid om weer bij te scholen. Videm Academie initieert per regio een terugkommiddag met inbreng van beeldmateriaal. Videm Academie organiseert voor het voortgezet onderwijs met een zekere regelmaat studiedagen rondom het coachen met beelden.

Vrijblijvend meer informatie?